Chọn “Chuyển tiền”

1

Chọn “Chuyển tiền”

Tại giao diện chính của ứng dụng MobiFone Money, chọn mục “Chuyển tiền”” thuộc dịch vụ “Tiền di động”

2

Nhập số tiền và chọn nguồn nhận

Nhập số tiền cần chuyển và chọn tài khoản nhận, chọn “Tiếp tục”

3

Chọn số điện thoại nhận

Nhập số điện thoại nhận tiền hoặc chọn từ danh bạ

4

Kiểm tra giao dịch

Kiểm tra thông tin giao dịch và chọn “Chuyển tiền”

5

Nhập mã xác thực

Nhập mã xác thực OTP gửi về số điện thoại đã đăng ký

6

Giao dịch thành công

Chọn “Chuyển tiền”

Tại giao diện chính của ứng dụng MobiFone Money, chọn mục “Chuyển tiền”” thuộc dịch vụ “Tiền di động”

Tải Ngay MobiFone Money

Nhanh chóng hơn, thuận tiện hơn. Tải ứng dụng MobiFone Money trên App Store/CH Play áp dụng cho hệ điều hành IOS 10 và Android 5 trở lên

android app url ios app url